Privacybeleid

In deze gegevensbeschermingsverklaring informeren wij u over welke gegevens worden verzameld wanneer u onze website bezoekt en onze aanbiedingen daar gebruikt en hoe deze door ons worden verwerkt of gebruikt in het volgende. Wij informeren u ook over de bijbehorende technische en organisatorische maatregelen die wij hebben genomen om uw gegevens te beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot uw gegevens. Wij wijzen er tevens op dat uw gegevens worden gebruikt en verwerkt door zowel GABOR Shoes AG, Marienberger Str. 31, D-83024 Rosenheim (online shop) als GABOR Shop & Store GmbH (stationary shops), Marienberger Str. 31, D-83024 Rosenheim (hierna samen "GABOR" genoemd).

GABOR Shoes AG, Marienberger Str. 31, D-83024 Rosenheim en GABOR Shop & Store GmbH, Marienberger Str. 31, D-83024 Rosenheim zijn gezamenlijk verantwoordelijk in de zin van de hierna beschreven basisverordening inzake gegevensbescherming (DSGVO) voor de verwerking van persoonsgegevens. Als slechts één van de bedrijven wordt genoemd in verband met een gegevensverwerkingsproces, is dit bedrijf de enige verantwoordelijke partij.

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid of over gegevensbescherming in het algemeen, neem dan contact op met support.gabor.de

Als u vragen heeft, kunt u ons gerust een bericht sturen: https://support.gabor.de

 

 • ·         Persoonlijke gegevens

  Persoonsgegevens zijn informatie over feitelijke of persoonlijke omstandigheden van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit omvat met name naam, telefoonnummer, adres en alle inventarisgegevens die aan GABOR Shoes AG of GABOR Shop & Store GmbH worden verstrekt.

  Persoonlijke gegevens worden niet alleen verzameld door middel van aankopen, maar ook bijvoorbeeld bij het contacteren van ons (bijv. contactformulier of e-mail), het openen van een klantenrekening, enz.

  ·         Gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden

  Naast de verwerking van gegevens om uw aankoop op www.gabor.de te verwerken, worden uw gegevens ook gebruikt om met u te communiceren over uw bestellingen, specifieke producten of marketingcampagnes en om producten of diensten aan te bevelen die voor u interessant kunnen zijn.

  Indien wij de verwerking niet baseren op uw toestemming, kan het gebruik van persoonsgegevens voor reclamedoeleinden te allen tijde worden tegengeworpen, hetzij in zijn geheel, hetzij voor individuele maatregelen. Een kennisgeving in tekstvorm aan de onder punt 1 genoemde contactgegevens (bv. e-mail, brief) is hiervoor voldoende.

  o    Criteo

  Met uw voorafgaande toestemming in overeenstemming met Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO in combinatie met § 96 lid 3 TKG, wordt informatie over het surfgedrag van de bezoekers van de website verzameld, opgeslagen en geëvalueerd door de technologie van Criteo (Criteo SA, Rue Blanche, 75009 Parijs, Frankrijk) met behulp van pixels voor het invoegen van gepersonaliseerde reclame in gepseudonimiseerde vorm. Criteo gebruikt een algoritme om het surfgedrag te analyseren en kan vervolgens gerichte productaanbevelingen weergeven als gepersonaliseerde reclamebanners op andere websites (zogenaamde uitgevers). De geanonimiseerde gegevens kunnen in geen geval worden gebruikt om de bezoeker van de website persoonlijk te identificeren. De door Criteo verzamelde informatie zal alleen worden gebruikt om het advertentieaanbod te verbeteren. We gebruiken ook Criteo's cross-device tracking technologie. Criteo gebruikt deze technologie om u te herkennen op verschillende apparaten en om bijvoorbeeld op uw mobiele telefoon advertenties weer te geven die voor u interessant zijn. Er vindt geen ander gebruik of overdracht aan derden plaats.

  Voor meer informatie over de technologie van Criteo kunt u het privacybeleid van Criteo raadplegen: https://www.criteo.com/de/privacy/.

  Uw gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel van hun verzameling. De corresponderende Criteo-pixel wordt maximaal één jaar opgeslagen.

  o    Google-marketingplatform

  Met uw voorafgaande toestemming volgens Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO in combinatie met § 96 lid 3 TKG, maakt deze website gebruik van de online marketing tool Campaign Manager van Google. Campaign Manager gebruikt cookies om advertenties aan te bieden die relevant zijn voor gebruikers, om de prestatierapporten van de campagne te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meer dan eens ziet. Google gebruikt een cookie-ID om Google te helpen bepalen welke advertenties op welke browser worden aangeboden en om te voorkomen dat ze meer dan eens worden getoond. Campaign Manager kan ook cookie-ID's gebruiken om conversies met betrekking tot advertentieaanvragen bij te houden. Bijvoorbeeld, wanneer een gebruiker een advertentie van Campaign Manager ziet en later de site van de adverteerder in dezelfde browser bezoekt om een aankoop te doen. Volgens Google bevatten de cookies van Campaign Manager geen persoonlijke informatie.

  Door de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de Google-server. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de door Google met behulp van deze tool verzamelde gegevens en informeren u daarom volgens onze stand van kennis: Door de integratie van Campaign Manager ontvangt Google de informatie dat u het betreffende deel van onze website heeft opgeroepen of dat u op een advertentie van ons heeft geklikt. Als u bent geregistreerd bij een Google-service, kan Google het bezoek aan uw account toewijzen. Ook als u niet bij Google bent geregistreerd of niet bent ingelogd, is het mogelijk dat de provider uw IP-adres achterhaalt en opslaat.

  Daarnaast stellen de Campaign Manager (DoubleClick Floodlight) cookies ons in staat om te begrijpen of u bepaalde handelingen op onze website uitvoert nadat u toegang hebt gekregen tot of hebt geklikt op een van onze display-/videoadvertenties op Google of een ander platform via Campaign Manager (conversie-tracking). Campaign Manager gebruikt dit cookie om de inhoud te begrijpen waarmee u op onze sites hebt gecontacteerd, zodat we u later gerichte advertenties kunnen sturen.

  Voor meer informatie over het Google Marketing Platform kunt u terecht op https://marketingplatform.google.com/about/ en het privacybeleid van Google:

  https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

  U kunt ook de website van het Network Advertising Initiative (NAI) bezoeken op http://www.networkadvertising.org.

  o    Individuele reclame voor u

  De informatie die GABOR van u ontvangt, helpt uw winkelervaring permanent te verbeteren en maakt deze klantvriendelijk en individueel voor u. De automatisch gegenereerde informatie die u verstrekt wordt gebruikt om reclame te maken die is afgestemd op u en uw interesses. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van bestaande informatie, zoals ontvangst- en leesbevestigingen van e-mails, informatie over computers en verbinding met het internet, besturingssysteem en platform, uw bestelgeschiedenis, uw servicegeschiedenis, datum en tijd van uw bezoek aan de homepage, producten die u hebt bekeken.

  GABOR gebruikt deze informatie uitsluitend in gepseudonimiseerde vorm. Door deze informatie te analyseren en te evalueren is het mogelijk om de websites en de aanwezigheid van GABOR Shoes AG op het internet te verbeteren en u individuele reclame te sturen.

  Deze gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van de wettelijke basis van art. 6 lid 1 zin 1 f) DSGVO (belangenafweging) en in ons belang, om u op maat gemaakte reclame te kunnen toesturen.

  Wij bewaren de verzamelde gegevens voor individuele reclame tot 3 jaar aan het einde van het jaar plus een maand na ontvangst van uw herroeping.

  o    Sweepstakes

  Bij wedstrijden worden uw gegevens gebruikt voor de melding van winsten en reclame voor onze eigen aanbiedingen. Gedetailleerde informatie is te vinden in de voorwaarden voor deelname aan de betreffende wedstrijd.

  De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, zin 1, onder b), van de DSGVO (uitvoering van de overeenkomst).

Cookies zijn kleine bestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen en die bepaalde instellingen en gegevens opslaan voor uitwisseling met het GABOR Shoes AG systeem via uw browser. Er zijn in principe twee verschillende soorten cookies, de zogenaamde sessiecookies, die worden verwijderd zodra u uw browser sluit, en permanente cookies, die voor langere tijd op uw gegevensdrager worden opgeslagen. Deze opslag helpt bij het ontwerpen van de websites en aanbiedingen voor u en vergemakkelijkt uw gebruik. De internetbrowser kan zo worden ingesteld dat hij u informeert wanneer er cookies worden geplaatst en dat u individueel kunt beslissen of u deze accepteert of dat u de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen wilt uitsluiten.

Cookies gebruikt op www.gabor.de

Gedetailleerde informatie over de gebruikte cookies en instellingen vindt u hier:

 • Opslag van cookies

  In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd als u daarmee akkoord gaat. Als u alleen GABOR-cookies wilt accepteren, maar geen cookies van GABOR-serviceproviders en -partners, kunt u de instelling in uw browser "Blokkeer cookies van derden" selecteren.

  De helpfunctie van de meeste webbrowsers legt uit hoe u kunt voorkomen dat uw browser nieuwe cookies accepteert, hoe u uw browser kunt laten waarschuwen wanneer u een nieuwe cookie ontvangt of hoe u alle ontvangen cookies kunt uitschakelen.

 • Logbestanden

  Bij elke toegang tot de GABOR-website worden de gebruiksgegevens door de desbetreffende internetbrowser verzonden en in logbestanden, de zogenaamde serverlogbestanden, opgeslagen. De gegevensrecords die in dit proces worden opgeslagen, bevatten de volgende gegevens: Datum en tijdstip van toegang, naam van de geraadpleegde pagina, IP-adres, referrer URL (de URL van waaruit u de website heeft bezocht), de hoeveelheid overgedragen gegevens, alsmede product- en versie-informatie van de gebruikte browser.

  De IP-adressen van de gebruikers worden na afloop van het gebruik verwijderd of geanonimiseerd. In geval van anonimisering worden de IP-adressen zodanig gewijzigd dat de individuele gegevens van persoonlijke of feitelijke omstandigheden niet langer kunnen worden toegeschreven aan een specifieke of bepaalbare natuurlijke persoon, of alleen kunnen worden toegeschreven aan een specifieke of bepaalbare natuurlijke persoon met een onevenredige uitgave van tijd, kosten en arbeid.

  De verwerking wordt uitgevoerd op basis van de wettelijke basis van artikel 6 lid 1 f) DSGVO en in ons belang om onze website zo betrouwbaar en probleemloos mogelijk te kunnen weergeven.

  Deze logboekgegevensrecords worden in anonieme vorm geëvalueerd om het aanbod en de GABOR online shop verder te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken, om fouten sneller te vinden en te corrigeren en om de servercapaciteiten te controleren.

Om het dienstenaanbod voortdurend te verbeteren en te optimaliseren, maakt GABOR met uw voorafgaande toestemming gebruik van zogenaamde trackingtechnologieën. Hiervoor worden de diensten van Google Analytics of Universal Analytics, een webanalysedienst van Google, gebruikt.

Universal Analytics is een dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

De gegenereerde informatie over het gebruik van het online aanbod door de gebruikers wordt meestal naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie namens GABOR om het gebruik van de website door de gebruikers te evalueren, om rapporten over de activiteiten binnen de website samen te stellen en om GABOR aanvullende diensten te leveren die verband houden met het gebruik van de website en het internet. De verwerkte gegevens kunnen worden gebruikt om pseudonieme gebruikersprofielen van de gebruikers aan te maken.

Persoonlijke gegevens, zoals naam, e-mailadres, unieke apparaatidentificaties van smartphones of betalingsinformatie worden niet doorgegeven.

Met Universal Analytics wordt er minder informatie opgeslagen in het lokale first-party cookie. Van twee willekeurig gegenereerde 32-bits nummers (bijv. 12345.67890) wordt slechts één identificator gebruikt. Het verwijderen van cookies in een browser zorgt er niet voor dat latere bezoeken aan een website worden beschouwd als nieuwe sessies in Analytics. De verzamelmethoden van Universal Analytics (analytics.js en het Measurement Protocol) kunnen worden geïmplementeerd en gebruikt voor het verzamelen van gebruikersinteractiegegevens zonder cookies.

GABOR gebruikt alleen Universal Analytics met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van gebruikers door Google wordt ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS overgebracht en daar ingekort.

Hoewel Universal Analytics extra functionaliteit aan Analytics toevoegt (bijv. cross-device tracking, samenvoeging van online-/offlinegegevens), is het streven naar privacy niet veranderd. Beschermende maatregelen zoals IP-maskers (https://support.google.com/analytics/answer/2905384?hl=de&ref_topic=2919631), de deactiveringsadapter voor de browsers van Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/181881), de vertrouwelijkheid van gegevens en de bescherming van het werk met analytics.js, de JavaScript-bibliotheek van Universal Analytics.

Meer informatie over het gebruik van de gegevens door Google voor reclamedoeleinden en over de instel- en bezwaarmogelijkheden op de websites van Google vindt u op de website van Google:

·         https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/

·         http://www.google.com/policies/technologies/ads

·         http://www.google.de/settings/ads

·         http://www.google.com/ads/preferences/

De verwerking van uw gegevens vindt plaats op basis van de wettelijke basis van artikel 6 lid 1 a) DSGVO (toestemming).

Uw gegevens die in het kader van Universal Analytics zijn verzameld, worden na 26 maanden verwijderd

Deze site maakt gebruik van zogenaamde webfonts die door Google (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) worden aangeboden voor de uniforme weergave van lettertypes. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste webfonts in zijn browser cache om teksten en lettertypes correct weer te geven.

Voor dit doel moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor weet Google dat onze website via uw IP-adres wordt benaderd. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit is een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO.

Als uw browser geen webfonts ondersteunt, wordt er een standaardlettertype gebruikt door uw computer.

Ga voor meer informatie over Google Web Fonts naar https://developers.google.com/fonts/faq en lees het privacybeleid van Google.

Deze site maakt gebruik van de kaartenservice Google Maps via een API. De aanbieder is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke vindbaarheid van de locaties die we op de website hebben aangegeven. Dit is een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO.

Meer informatie over hoe wij omgaan met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google.

www.gabor.de maakt gebruik van sociale plugins ("plugins") van sociale netwerken. Om de bescherming van uw gegevens bij het bezoek aan www.gabor.de te verhogen, worden de plugins niet onbeperkt in de pagina geïntegreerd, maar alleen met behulp van een HTML-link. Deze integratie zorgt ervoor dat er geen verbinding wordt gemaakt met de servers van de aanbieder van het betreffende sociale netwerk wanneer een pagina van de GABOR-website met dergelijke plugins wordt opgeroepen. Als u ons vooraf toestemming heeft gegeven en op een van de knoppen klikt, opent er een nieuw venster in uw browser en roept u de pagina van de betreffende serviceprovider op, waarop u op de knop 'Vind ik leuk' of 'Delen' kunt drukken (indien nodig na het invoeren van uw inloggegevens). Voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door de aanbieders op hun sites, evenals uw rechten en het instellen van opties voor de bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar de mededelingen van de aanbieders over gegevensbescherming. Als gegevens voor statistische evaluatie worden overgedragen aan social media providers wanneer de knop wordt ingedrukt en GABOR er toegang toe heeft (bijvoorbeeld via rapporten), is GABOR samen met de betreffende operator verantwoordelijk voor dit specifieke marketingdoel. Dit geldt voor het gebruik van Facebook Pixel en Instagram Pixel. Dit beperkt op geen enkele wijze uw rechten als betrokkene. U kunt deze rechten ten opzichte van alle verantwoordelijke partijen uitoefenen. U heeft ook het recht om een kopie van de overeenkomst inzake de gezamenlijke verantwoordelijkheid te ontvangen.

·         YouTube

We gebruiken video's en plug-ins van YouTube op onze website. YouTube is een dienst van YouTube LLC (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA; "YouTube") en wordt geleverd door de laatste. YouTube LLC is een dochteronderneming van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").

Voor video's van Youtube die zijn ingebed op www.gabor.de is de uitgebreide privacyinstelling geactiveerd. Dit betekent dat er geen informatie van websitebezoekers aan YouTube wordt verzameld en opgeslagen, tenzij ze de video afspelen.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders, evenals uw rechten en de mogelijkheden om uw privacy te beschermen, kunt u vinden in de informatie over gegevensbescherming van Google op:

http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

De verwerking van uw gegevens vindt plaats op basis van de wettelijke basis van artikel 6 lid 1 a) DSGVO (toestemming).

·         Facebook-pixel

Wij gebruiken de zogenaamde Facebook-pixel op onze website.

De Facebook pixel is een dienst van Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Het moederbedrijf is Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA.

Bij gebruik van de Facebook-pixel wordt de geavanceerde privacyinstelling geactiveerd. Dit betekent dat er geen informatie van bezoekers van de website op Facebook wordt opgeslagen, tenzij de bezoeker van de website op de knop heeft geklikt en de Facebook-pixel heeft geactiveerd.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders, evenals uw rechten en de mogelijkheden om uw privacy te beschermen, kunt u vinden in de informatie over gegevensbescherming van Facebook op:

https://www.facebook.com/about/privacy

Als u wilt voorkomen dat Facebook wordt opgehaald, kunt u dit instellen op: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

·         Instagram Pixel

Wij gebruiken de zogenaamde Instagram Pixel op onze website.

De Instagram Pixel is een dienst van Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Het moederbedrijf is Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA.

Bij gebruik van het Instagram-pixel is de geavanceerde privacyinstelling ingeschakeld. Dit betekent dat er geen informatie van bezoekers van de website wordt opgeslagen op Instagram, tenzij de bezoeker van de website eerder op de knop heeft geklikt en het Instagram-pixel heeft geactiveerd.

Voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders, evenals voor uw rechten en het instellen van mogelijkheden om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar de informatie over gegevensbescherming van Instagram op:

http://instagram.com/about/legal/privacy

De verwerking van uw gegevens gebeurt op basis van de wettelijke basis van art. 6 lid 1 f) DSGVO (belangenafweging) en in ons belang om u de functies van Instagram Pixels op onze website ter beschikking te stellen.

Als u wilt voorkomen dat Instagram wordt vastgelegd, kunt u dit instellen op: https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/accounts/privacy_and_security

In het kader van de beschrijving van de individuele gegevensverwerkingsprocessen vindt u ook informatie over de overdracht van gegevens aan derden of verwerkers.

Indien persoonsgegevens worden doorgegeven aan ontvangers in derde landen buiten de EU en de Commissie van de EU voor het betrokken derde land niet heeft vastgesteld dat deze gegevens passend zijn overeenkomstig artikel 45 van de DSGVO, vindt de doorgifte in individuele gevallen plaats onder voorbehoud van passende garanties overeenkomstig artikel 46 van de DSGVO of, indien nodig, met toestemming voor specifieke doeleinden.

Uw persoonlijke gegevens worden veilig verzonden met behulp van de juiste codering. Dit geldt voor uw bestelling en ook voor de klantenlogin. GABOR maakt gebruik van het SSL (Secure Socket Layer) coderingssysteem. Helaas kan absolute bescherming niet worden gegarandeerd, maar er worden wel technische en organisatorische maatregelen genomen om u te beschermen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden.

U heeft het recht om ons te vragen te bevestigen of uw persoonsgegevens worden verwerkt; indien dit het geval is, heeft u het recht om informatie over deze persoonsgegevens en de in Art. 15 DSGVO vermelde informatie te verkrijgen.

U heeft het recht om van ons te eisen dat wij onjuiste persoonsgegevens over u onverwijld corrigeren en, indien nodig, onvolledige persoonsgegevens aanvullen (art. 16 DSGVO).

U heeft het recht om van ons te eisen dat uw persoonsgegevens onmiddellijk worden gewist als een van de in art. 17 DSGVO genoemde redenen in detail van toepassing is, bijvoorbeeld als de gegevens niet meer nodig zijn voor het beoogde doel (recht op wissen).

U heeft het recht om ons te verzoeken de verwerking te beperken als aan een van de voorwaarden in art. 18 DSGVO is voldaan, bijvoorbeeld als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, voor de duur van het onderzoek door ons.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens die op u betrekking hebben met het oog op direct marketing of om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, tegen de verwerking van gegevens die op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de gegevensbeschermingsrichtlijn (artikel 21 van de gegevensbeschermingsrichtlijn) zijn verzonden, zie hieronder in detail.

U heeft het recht om elke toestemming die u ons heeft gegeven te allen tijde met werking voor de toekomst in te trekken (herroepingsrecht).

U heeft het recht om de door u verstrekte gegevens van ons te ontvangen in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat. U kunt deze gegevens ook aan andere entiteiten doorgeven of door ons laten doorgeven (recht op gegevensoverdracht).

Om uw rechten uit te oefenen of als u andere vragen of zorgen heeft met betrekking tot gegevensbescherming, kunt u contact opnemen met de gezamenlijke bedrijfsgegevensbeveiliging van GABOR Shoes AG en GABOR Shop & Store GmbH:

GABOR Schoenen AG
Gegevensbeschermingsfunctionaris
datenschutz@gabor.de

Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de gegevensbeschermingsautoriteit (artikel 77 van de gegevensbeschermingsautoriteit). GABOR is de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor GABOR in Duitsland:

Staatsbureau voor toezicht op gegevensbescherming
Promenade 27
D-91522
Ansbach

Telefoon: +49 9 81 - 53 – 1300
Fax: +49 9 81 - 53 – 5300
E-Mail: datenschutz@lda.bayern.de
Internet: www.lda.bayern.de

 

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens die op u betrekking hebben met het oog op direct marketing of om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, tegen verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de gegevensbeschermingsrichtlijn (artikel 21 van de gegevensbeschermingsrichtlijn).

Wij verwerken de persoonsgegevens dan niet meer, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende redenen zijn voor de verwerking die bescherming verdienen en die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen. In geen geval worden de gegevens verder verwerkt voor direct marketing doeleinden.

GABOR Shoes AG (www.gabor.de) en GABOR Shop & Store GmbH,

stond: 14.10.2020.

Up