Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens bij uw bezoek aan onze website en bij het gebruik van ons aanbod daarop verzameld worden en op welke manier deze gegevens vervolgens door ons verwerkt en gebruikt worden. Daarnaast leggen wij eveneens uit welke bijbehorende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen wij ter bescherming van uw gegevens genomen hebben en wat uw rechten zijn met betrekking tot uw gegevens. Uw gegevens worden door GABOR Shoes AG, Marienberger Str. 31, D-83024 Rosenheim gebruikt en verwerkt.

GABOR Shoes AG, Marienberger Str. 31, D-83024 Rosenheim is de verantwoordelijke in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor de hierna beschreven verwerking van persoonsgegevens.

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring of over gegevensbescherming in het algemeen, kunt u ons altijd een bericht sturen.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens over zakelijke of persoonlijke omstandigheden betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Daaronder vallen in het bijzonder naam, telefoonnummer, adres en alle contractgegevens die aan GABOR Shoes AG worden verstrekt.

Persoonsgegevens worden bijvoorbeeld verzameld bij contact via e-mail.

Gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden

Uw gegevens worden gebruikt om met u over bepaalde producten of marketingacties te communiceren en u producten of diensten aan te bevelen, die wellicht interessant kunnen zijn voor u.
Indien wij uw gegevens gebruiken zonder uw toestemming, kunt u op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van persoonsgegevens voor reclamedoeleinden in het algemeen of tegen specifieke maatregelen. U hoeft daarvoor alleen een bericht naar de onder punt 1 vermelde contactgegevens te sturen (bijvoorbeeld een e-mail of een brief).

Criteo

Met uw voorafgaande instemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub a) AVG wordt op deze website door middel van de technologie van Criteo (Criteo SA, Rue Blanche, 75009 Parijs, Frankrijk) informatie over het surfgedrag van de bezoekers van onze website voor het tonen van gepersonaliseerde reclame in gepseudonimiseerde vorm verzameld, bewaard en geanalyseerd. Criteo analyseert aan de hand van een algoritme het surfgedrag en kan vervolgens gerichte productaanbevelingen in de vorm van gepersonaliseerde banners op andere websites (zogenoemde publishers) tonen. De geanonimiseerde gegevens kunnen in geen geval worden gebruikt om bezoekers van de website persoonlijk te identificeren. De door Criteo verzamelde gegevens worden uitsluitend voor de verbetering van het reclame-aanbod gebruikt. Wij maken daarnaast gebruik van de Cross-Device-Tracking-technologie van Criteo. Daarmee herkent Criteo u op verschillende apparaten en worden u bijvoorbeeld ook op uw mobiele telefoon voor u relevante advertenties getoond. Uw gegevens worden niet op enige andere wijze gebruikt of aan derden verstrekt.

Indien u uw toestemming voor tracking door Criteo wilt herroepen, kunt u op elk moment gebruikmaken van uw rechten als betrokkene en bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens en het aanmaken van gepseudonimiseerde gebruikersprofielen voor de toekomst. Daartoe kunt u de volgende opt-out-cookie gebruiken: https://www.criteo.com/de/privacy/

Zie voor meer informatie over de technologie van Criteo de privacyverklaring van Criteo: https://www.criteo.com/de/privacy/.

Uw gegevens worden verwijderd, zodra deze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.

Google Marketing Platform

Om internetgebruikers altijd interessante en gepersonaliseerde productreclame te kunnen tonen, maakt GABOR onder andere gebruik van retargeting- en remarketingtechnologieën. Dat wil zeggen dat aan gebruikers die onze website eerder hebben bezocht relevante reclame wordt getoond, ook nadat zij onze website verlaten hebben. Daartoe is het noodzakelijk dat de internetgebruiker ook op andere websites wordt herkend. Bovendien wordt daarbij gekeken naar het surfgedrag tot dusver. GABOR maakt daarom gebruik van de technologieën van Google Marketing Platform voor het tonen van advertenties op internet.

Alleen met uw voorafgaande toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub a) AVG gebruikt deze website de online marketingtool Campaign Manager van Google.

Daarbij worden cookies gebruikt om voor de gebruiker relevante advertenties te tonen, rapporten over de resultaten van campagnes te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meermaals te zien krijgt. Via een cookie-ID registreert Google welke advertenties in welke browser getoond zijn, zodat op die manier voorkomen wordt dat deze meermaals worden getoond.

Bovendien kan de Campaign Manager met behulp van cookie-ID's zogeheten conversions registreren die betrekking hebben op de aanvraag van advertenties. Dat is bijvoorbeeld het geval, wanneer een gebruiker een Campaign Manager-advertentie ziet en later met dezelfde browser de website van de adverteerder oproept en daar iets koopt. Volgens Google bevatten Campaign Manager-cookies geen persoonlijke informatie.

Op grond van de gebruikte marketingtools brengt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Google tot stand. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door het gebruik van deze tool door Google verzameld worden en informeren u daarom op basis van onze stand van kennis: door de integratie van Campaign Manager ontvangt Google de informatie dat u het betreffende onderdeel van onze website heeft opgeroepen of op een advertentie van ons geklikt heeft. Indien u bij een dienst van Google geregistreerd bent, kan Google het bezoek aan uw account koppelen. Zelfs als u niet bij Google geregistreerd bent of niet bent ingelogd, is het mogelijk dat de aanbieder uw IP-adres achterhaalt en opslaat.

Bovendien bieden de toegepaste Campaign Manager (DoubleClick Floodlight)-cookies ons de mogelijkheid om te achterhalen of u bepaalde handelingen op onze website uitvoert, nadat u een van onze display-/video-advertenties op Google of op een ander platform via Campaign Manager heeft opgeroepen of daarop geklikt heeft (conversion-tracking). Campaign Manager gebruikt deze cookies om de inhoud te begrijpen, waarmee u onze website gebruikt heeft om u later gerichte reclame te kunnen toezenden.

Indien u uw toestemming voor deelname aan de tracking-methode van Google Marketing Platform wilt herroepen, kunt u dit op verschillende manieren doen:

  • door de instelling van uw browser-software aan te passen. Met name het blokkeren van third-party-cookies zorgt ervoor dat u geen advertenties van derden meer ontvangt;
  • door de cookies voor conversion-tracking te blokkeren. Stel uw browser zodanig in dat cookies van het domain googleadservices.com geblokkeerd worden. Zie daarvoor ook https://www.google.de/settings/ads. Deze instellingen worden echter gewist, als u uw cookies verwijdert;
  • door gepersonaliseerde advertenties van aanbieders uit te schakelen die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne "About Ads", via de link http://www.aboutads.info/choices. Deze instelling wordt echter gewist, als u uw cookies verwijdert;
  • door permanente uitschakeling in uw browser Firefox, Internet Explorer of Google Chrome, via de link http://www.google.com/settings/ads/plugin;
  • door de Browser Add-on op de volgende website te downloaden en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Bovendien kunt u voorkomen dat Google de door de cookies verzamelde gegevens over uw gebruik van de websites en over de verwerking van deze gegevens door Google verzamelt. Ga daarvoor naar https://support.google.com/adsense/answer/142293?hl=de, "Advertentie-instellingen"/"Uitbreiding voor uitschakelen Campaign Manager" , download de beschikbare browser plugin en installeer deze. Ga voor meer informatie over Google Marketing Platform naar https://marketingplatform.google.com/about/ en voor gegevensbescherming bij Google in het algemeen naar https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

U kunt voor meer informatie ook de website van Network Advertising Initiative (NAI) bekijken, http://www.networkadvertising.org.

Het toestaan van cookies is weliswaar geen voorwaarde voor het bezoeken van www.gabor.de, maar houd er rekening mee dat aanvullende functionaliteiten alleen mogelijk zijn als u het plaatsen van cookies toestaat.

Definitie

Cookies zijn kleine bestanden die op uw apparaat worden opgeslagen en die bepaalde instellingen en gegevens voor interactie met het systeem van GABOR Shoes AG via uw browser opslaan. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee verschillende soorten cookies: zogeheten session-cookies, die verwijderd worden, zodra u uw browser sluit, en permanente cookies, die voor een langere periode op uw apparaat worden opgeslagen. Door het plaatsen van deze cookies worden de website en het aanbod daarop gepersonaliseerd en wordt het gebruik ervan makkelijker gemaakt. Bij uw eerste bezoek aan de website www.gabor.de wordt u via onze Cookie Consent Tool geïnformeerd over het plaatsen van cookies. Daarbij heeft u de mogelijkheid om te kiezen of u cookies accepteert of om cookies voor bepaalde doeleinden uit te sluiten of cookies in het algemeen te blokkeren.

Opslaan van cookies

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies in beginsel alleen is toegestaan als u daar toestemming voor geeft. Als u echter alleen de GABOR-cookies wilt accepteren, maar de cookies van de dienstverleners en partners van GABOR niet, kunt u in uw browser de instelling "Cookies van derden blokkeren" aanvinken.

De helpfunctie van de meeste webbrowsers legt u uit hoe u uw browser zodanig kunt instellen dat nieuwe cookies niet worden geaccepteerd, hoe u uw browser een melding kunt laten geven als u een nieuwe cookie ontvangt of hoe u alle ontvangen cookies kunt uitschakelen.

Cookie Management - uw cookie-instellingen op www.gabor.de

Als u uw cookie-instellingen wilt bekijken of aanpassen, kunt u dit op elk moment via onze Cookie Management-tool doen. Klik daartoe op "Tracking-instellingen":

Tracking-instellingen

Logbestanden

Bij elk bezoek aan de website van GABOR worden de gebruiksgegevens door de betreffende internetbrowser doorgegeven en in protocolbestanden, zogenoemde server-logfiles opgeslagen. De gegevensrecords die daarbij worden opgeslagen, bevatten de volgende gegevens: datum en tijdstip van het bezoek, naam van de bezochte pagina, IP-adres, referrer URL (herkomst-URL, van waaruit u op de website terecht bent gekomen), de hoeveelheid overgedragen gegevens, evenals informatie over het type en de versie van de gebruikte browser.

De IP-adressen van de gebruikers worden na het verlaten van de website gewist of geanonimiseerd. Bij anonimisering worden de IP-adressen zodanig veranderd, dat de afzonderlijke gegevens over persoonlijke of zakelijke omstandigheden niet meer of slechts met buitenproportioneel veel tijd, kosten en werk aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon gekoppeld kunnen worden.

Verwerking vindt plaats op grond van artikel 6, lid 1, sub f) AVG en in ons belang om u onze website op betrouwbare wijze en zo mogelijk zonder storingen te kunnen tonen.
Deze logfile-records worden in geanonimiseerde vorm geanalyseerd om de GABOR-website verder te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken, fouten sneller op te sporen en te verhelpen en om onze servercapaciteiten te reguleren.

Om het aanbod voortdurend te verbeteren en te optimaliseren, maakt GABOR met uw voorafgaande toestemming gebruik van zogenaamde traceringstechnologieën in overeenstemming met art. 6, lid 1, onder a), DSGVO. Hiervoor worden de diensten van Google Analytics en Matomo Analytics gebruikt.

Google Analytics

Google Analytics is een dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

De verzamelde informatie over het gebruik van het online aanbod door de gebruikers wordt doorgaans aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie in opdracht van GABOR om het gebruik van het online aanbod door de gebruikers te analyseren, om reports over de activiteiten binnen dit online aanbod op te stellen en om andere diensten in verband met het gebruik van dit online aanbod en het internetgebruik aan GABOR te leveren. Daarbij kunnen op basis van de verwerkte gegevens pseudonieme gebruiksprofielen van de gebruikers worden gemaakt.

Persoonsgegevens, zoals naam, e-mailadres, unieke id's van smartphones of betaalgegevens worden daarbij niet doorgegeven.

GABOR gebruikt Google Analytics alleen met ingeschakelde IP-anonimisering. Dat betekent dat het IP-adres van de gebruiker binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte door Google verkort wordt. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar verkort.

Gedurende een overgangsperiode gebruikt GABOR versie 3.0 en 4.0 van Google Analytics momenteel naast elkaar. Zodra dit binnenkort mogelijk is, zal GABOR volledig overgaan op versie 4.0. Versie 3.0 plaatst zogenoemde cookies. Versie 4.0 maakt daarentegen geen gebruik van cookies. Tracking vindt daarbij alleen plaats op basis van zogenoemde fingerprintings.

Houd er rekening mee dat u zich bij de verschillende versies van Google Analytics afzonderlijk moet afmelden als u geen tracking wilt. Afmelden voor tracking voor beide versies in één keer is op dit moment helaas technisch niet mogelijk.

Google Analytics versie 3.0 uitschakelen

Indien u Google Analytics versie 3.0 wilt uitschakelen, installeert u de add-on voor uitschakeling voor uw browser, die u hier kunt vinden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Nadere informatie over het installeren en verwijderen van de add-on vindt u in de betreffende hulpbronnen voor uw browser. Bovendien kunt u het verzamelen door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt dan een opt-out-cookie geplaatst, dat voorkomt dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verzameld worden. Klik hier om Google Analytics uit te schakelen.

Updates van browser en besturingssysteem kunnen ertoe leiden dat de add-on niet meer werkt zoals gewenst. Ga voor nadere informatie over het beheer van add-ons voor Chrome naar: https://support.google.com/chrome/answer/142064.

Als u geen gebruik maakt van Chrome, informeer dan bij de producent van uw browser (Firefox, Internet Explorer, enz.) of add-ons in de door u gebruikte browserversie correct functioneren. Het gebruik van browser-add-ons voor het uitschakelen van Universal Analytics kan niet voorkomen dat gegevens naar de website of andere webanalyse-diensten worden doorgestuurd. Ga voor meer informatie over het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden door Google, over de instellingsmogelijkheden en over de mogelijkheden voor het maken van bezwaar naar de volgende pagina's van Google:

De verwerking van uw gegevens vindt plaats op grond van artikel 6, lid 1, sub f) AVG (afweging van belangen) en in ons belang om te kunnen beoordelen hoe onze website wordt gebruikt en op basis van de resultaten onze website te kunnen aanpassen en optimaliseren.

De gegevens die door Google Analytics van u worden gebruikt, worden na 26 maanden gewist.

Google Analytics versie 4.0 uitschakelen

Indien u geen tracking door Google Analytics versie 4.0 wilt: klik hier om Google Analytics uit te schakelen.

Voor het overige is de informatie over het uitschakelen van Google Analytics versie 4.0  van toepassing.

Matomo Analytics

Deze website maakt gebruik van Matomo Analytics van InnoCraft Ltd voor analyse van het gebruik van de website. Door middel van Matomo kan GABOR het gebruik van de website door de bezoeker analyseren. De verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt opgeslagen op de server van de verantwoordelijke in Duitsland. Het IP-adres wordt geanonimiseerd.

U heeft de mogelijkheid om te voorkomen dat de door u verrichte handelingen geanalyseerd en aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Daarmee wordt uw privacy beschermd, maar daarmee wordt tevens voorkomen dat GABOR van uw handelingen kan leren en het gebruik van de website voor u en andere gebruikers kan verbeteren.

Google Maps 

Deze website maakt via een API gebruik van de kaartenservice Google Maps. De aanbieder van deze dienst is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Voor het gebruik van de functies van Google Maps moet uw IP-adres worden opgeslagen. Deze informatie wordt doorgaans aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. De provider van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Google Maps wordt gebruikt ten behoeve van een aantrekkelijke weergave van ons online aanbod en een eenvoudige vindbaarheid van de op de website vermelde plaatsen. Dit is een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, sub f) AVG.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens is te vinden in de privacyverklaring van Google.

OpenStreetMaps

Wij gebruiken de open source kaartendienst "OpenStreetMaps" (ook "OSM" genoemd) van de OpenStreetMap Foundation, 132 Maney Hill Road, Sutton Coldfield, West Midlands, B72 1JU, Verenigd Koninkrijk, om geodata weer te geven. OSM wordt gebruikt om een interactieve kaart op onze website aan te bieden waarop u kunt zien hoe u ons kunt vinden en bereiken. Deze dienst stelt ons in staat onze website op een aantrekkelijke manier te presenteren door kaartmateriaal van een externe server te laden.

De volgende gegevens worden tijdens de weergave doorgegeven aan de servers van OSM: de website die u hebt bezocht en de informatie die u hebt verstrekt over straat, postcode, stad, land. 

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens in verband met de "OSM"-dienst is artikel 6, lid 1, zin 1, onder f), DSGVO (gerechtvaardigd belang van de gegevensverwerking). Het rechtmatige belang vloeit voort uit onze behoefte aan een aantrekkelijke presentatie van ons online-aanbod en de gemakkelijke vindbaarheid van de op onze homepage aangegeven plaatsen. 

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van OSM: https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy

Op www.gabor.de worden social plugins ("plugins") van sociale netwerken gebruikt. Om de bescherming van uw gegevens bij een bezoek aan www.gabor.de te verbeteren, worden de plugins niet onbeperkt, maar alleen door middel van een HTML-link in de pagina geïntegreerd. Daarmee wordt gegarandeerd dat bij het oproepen van een pagina op de website van GABOR die dergelijke plugins bevat nog geen verbinding met de servers van de aanbieder van het betreffende sociale netwerk tot stand wordt gebracht. Indien u voorafgaand toestemming heeft verleend en op een van de knoppen klikt, wordt een nieuw venster in uw browser geopend, waarin de pagina van de betreffende dienstverlener wordt geopend. Daar kunt u (eventueel na het invullen van uw login-gegevens) bijvoorbeeld op de Like- of Share-knop drukken. Meer informatie over doel en omvang van het verzamelen van gegevens, de verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders op hun websites, over uw rechten en over instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in de privacyverklaring van de aanbieders. Indien met uw toestemming gegevens aan social media providers worden doorgestuurd voor statistische analyse en GABOR daar inzage in heeft (bijvoorbeeld door middel van reports), is GABOR samen met de betreffende provider verantwoordelijk voor dit concrete marketingdoeleinde. Dat geldt voor het gebruik van Facebook Pixel en Instagram Pixel. Daardoor worden uw rechten als betrokkene in geen geval aangetast en daar kunt u jegens alle verantwoordelijken gebruik van maken. U heeft bovendien het recht om een kopie van de overeenkomst over gemeenschappelijke verantwoordelijkheid te ontvangen.

YouTube

Op onze website worden onder andere video's en plugins van YouTube gebruikt. YouTube is een dienst van YouTube LLC (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA; "YouTube") en wordt daardoor ter beschikking gesteld. YouTube LLC is een dochteronderneming van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").

Bij video's van YouTube die op www.gabor.de geïntegreerd zijn, is de geavanceerde privacy-instelling ingeschakeld. Dat betekent dat geen informatie van websitegebruikers bij YouTube verzameld en opgeslagen wordt, tenzij u de video bekijkt.

Meer informatie over doel en omvang van het verzamelen van gegevens, de verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders, over uw rechten en over instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de

De verwerking van uw gegevens vindt plaats op grond van artikel 6, lid 1, sub a) AVG (toestemming).

Facebook Pixel

Wij maken op onze website gebruik van de zogenoemde Facebook Pixel.

Facebook Pixel is een dienst van Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Het moederbedrijf is Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA.

Bij toepassing van Facebook Pixel is de geavanceerde privacy-instelling ingeschakeld. Dat betekent dat er geen informatie van websitegebruikers bij Facebook wordt opgeslagen, tenzij de websitegebruiker toestemming geeft voor het gebruik daarvan.

Meer informatie over doel en omvang van het verzamelen van gegevens, de verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders, over uw rechten en over instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in de privacyverklaring van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy

Indien u wilt voorkomen dat Facebook gegevens verzamelt, kunt u dat hier instellen:

Tracking-instellingen

Instagram Pixel

Wij maken op onze website gebruik van de zogenoemde Instagram Pixel.

Instagram Pixel is een dienst van Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Het moederbedrijf is Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA.

Bij toepassing van Instagram Pixel is de geavanceerde privacy-instelling ingeschakeld. Dat betekent dat er geen informatie van websitegebruikers bij Instagram wordt opgeslagen, tenzij de websitegebruiker toestemming geeft voor het gebruik daarvan.

Meer informatie over doel en omvang van het verzamelen van gegevens, de verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders, over uw rechten en over instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in de privacyverklaring van Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy

De verwerking van uw gegevens vindt plaats op grond van artikel 6, lid 1, sub a) AVG.

Indien u wilt voorkomen dat Instagram gegevens verzamelt, kunt u dat hier instellen:

Tracking-instellingen

In verband met de beschrijving van de afzonderlijke gegevensverwerkingsprocessen vindt u hier tevens informatie over mogelijke doorgifte van gegevens aan derden of verwerkers. 

Indien persoonsgegevens naar ontvangers in landen buiten de EU worden doorgestuurd en er voor het betreffende land geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie overeenkomstig artikel 45 AVG is vastgesteld, vindt de doorgifte per geval onder voorbehoud van adequate waarborgen overeenkomstig artikel 46 AVG dan wel na toestemming voor bepaalde doeleinden plaats.

Uw persoonsgegevens worden veilig doorgegeven door middel van een versleuteling. Dat geldt voor het plaatsen van bestellingen en ook voor het inloggen als klant. GABOR maakt daarbij gebruik van het coderingssysteem SSL (Secure Socket Layer). Absolute veiligheid kan helaas niet gegarandeerd worden, maar we hebben alle technische en organisatorische maatregelen genomen die bescherming moeten bieden tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden.

U heeft het recht om ons om bevestiging te vragen of persoonsgegevens van u worden verwerkt. Indien dat het geval is, heeft u het recht informatie over deze persoonsgegevens en de in artikel 15 AVG specifiek vermelde informatie te ontvangen.

U heeft het recht onverwijld rectificatie van onjuiste persoonsgegevens dan wel vervollediging van onvolledige persoonsgegevens van ons te verlangen (artikel 16 AVG).

U heeft het recht van ons te verlangen dat uw persoonsgegevens onverwijld worden gewist, voor zover een van de in artikel 17 AVG vermelde redenen van toepassing is, bijvoorbeeld als de gegevens niet meer nodig zijn voor de beoogde doeleinden (recht op verwijdering).

U heeft het recht beperking van de verwerking te verlangen, indien een van de in artikel 18 AVG vermelde voorwaarden van toepassing is, bijvoorbeeld als u bezwaar tegen de verwerking gemaakt heeft, gedurende de duur van het onderzoek door ons.

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor directe reclame dan wel om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, tegen de verwerking van persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1, eerste zin, sub e) of f) AVG (artikel 21 AVG), zie ook onderstaande informatie.

U heeft het recht reeds aan ons verleende toestemming op elk moment weer in te trekken (herroepingsrecht).

U heeft het recht persoonsgegevens die u aan ons verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm van ons te verkrijgen. U kunt deze gegevens ook aan andere instanties doorgeven of door ons laten doorgeven (recht op doorgifte van persoonsgegevens).

Om gebruik te maken van uw rechten of voor andere vragen of zaken in verband met gegevensbescherming kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van GABOR Shoes AG:

GABOR Shoes AG
Afdeling Gegevensbescherming
Marienberger Str. 31
D-83024 Rosenheim
Duitsland
Bescherming gegevens contactformulier

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG (artikel 77 AVG). Voor GABOR is de volgende toezichthoudende autoriteit bevoegd:

Hier vindt u een overzicht van de nationale toezichthoudende autoriteiten: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor directe reclame dan wel om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, tegen de verwerking van persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1, eerste zin, sub e) of f) AVG (artikel 21 AVG).

Dan beëindigen wij de verwerking van uw gegevens, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aanvoeren, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of tenzij de verwerking bestemd is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. De gegevens worden in geen geval verder verwerkt voor directe reclame.

GABOR Shoes AG (www.gabor.de),

Versie: 15-03-2021

Up