Getest

Veiligheid en gezondheid hebben bij ons de hoogste prioriteit – met betrekking tot onze klanten evenals tot onze medewerkers/-sters. Daarom hechten wij veel waarde aan veilige en milieuvriendelijke producten en letten uitermate strikt op naleving van alle wettelijke voorschriften. Onze bedrijfsinterne voorwaarden gaan daarbij vaak veel verder dan wettelijk voorgeschreven.

Dat kan ook voor u interessant zijn!

Naar boven