Vrijwillige eigen verplichting

De veiligheid en gezondheid van onze klanten en medewerkers heeft bij ons de hoogste prioriteit. Wij hechten veel waarde aan veilige en ecologisch probleemloze producten en letten uitermate strikt op de naleving van alle wettelijke voorschriften. De cads-RSL (Restricted Substances List) bevat een overzicht van de beperkingen door als twijfelachtig aangemerkt stoffen – en gaat verder dan de wettelijke geregelde voorschriften, met deels duidelijk strengere grenswaarden. Door middel van ons lidmaatschap verplichten ons tot het naleven van de cads-normen.

Hier leest u alles over onze Bewaking van schadelijke stoffen.

Naar boven