Bescherming van het klimaat en milieu

Onze maatregelen ten aanzien van de bescherming van het klimaat en milieu

Alles, wat wij doen, laat sporen achter – hoe wij onderweg zijn, hoe wij werken, wat wij kopen of eten. Bijna altijd is ons handelen van invloed op onze CO2-voetafdruk. Echter door verschillende maatregelen kan men een bijdrage leveren aan de CO2-compensatie, bijvoorbeeld door herbebossing, door het gebruik van hernieuwbare energie, door energiebesparingen of een efficiënt hergebruik. Lees hier wat wij er bij Gabor aan doen.

Regeneratieve energieën voor onze schoenen

Het opwekken van regeneratieve energie is een actieve bescherming van het klimaat. Op de locatie Silveiros in Portugal investeren wij permanent in de uitbreiding van fotovoltaïsche installaties. Op dit moment wordt 21% van de eigen stroombehoefte als stroom uit zonne-energie geproduceerd. Daarmee maakt de fabriek nu al 700.000 paar schoenen met behulp van klimaatvriendelijke energie. Eind 2020 moeten nieuwe zonnecollectoren nog eens 1.000 megawattuur extra aan stroom opleveren, genoeg energie voor 1,4 miljoen paar schoenen.

Een nieuw gemengd bos ter bescherming van het klimaat

Samen met de vereniging van algemeen nut PRIMAKLIMA e.V. hebben wij in 2019 een grote inzamelingsactie gehouden. In het Saksische Langburkersdorf ontstond met onze hulp een nieuw gemengd bos met 2.000 nieuw aangeplante bomen. Ze worden ten behoeve van de groei tijdens de eerste vijf jaar goed verzorgd en vervolgens verder beschermd door de bosbeschermingswet. Hierdoor wordt permanent CO2 aan de atmosfeer onttrokken. In de komende 50 jaar zal dit bos ca. 200 ton CO2 opslaan en bovendien een belangrijke bijdrage aan de bescherming tegen hoog water in de regio leveren.

Hier kunt u meer lezen over ons Gabor-bos.

Dat kan ook voor u interessant zijn!

Naar boven