Blízky
Menu

Warning: is_dir() expects parameter 1 to be a valid path, string given in system/modules/core/library/Contao/File.php on line 139
#0 [internal function]: __error(2, 'is_dir() expect...', '/var/www/html/w...', 139, Array)
#1 system/modules/core/library/Contao/File.php(139): is_dir('/var/www/html/w...')
#2 system/modules/core/library/Contao/Image.php(892): Contao\File->__construct('??4m?$?????????...', true)
#3 system/modules/core/library/Contao/Image.php(961): Contao\Image::create('%E8%844m%91%24%...', Array)
#4 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(2005): Contao\Image::get('%E8%844m%91%24%...', 512, 512, 'box', NULL, false)
#5 templates/gabor/news_full_sk.html5(4): Contao\Controller->getImage('%E8%844m%91%24%...', 512, 512, 'box')
#6 system/modules/core/library/Contao/BaseTemplate.php(88): include('/var/www/html/w...')
#7 system/modules/core/library/Contao/Template.php(277): Contao\BaseTemplate->parse()
#8 system/modules/core/classes/FrontendTemplate.php(46): Contao\Template->parse()
#9 system/modules/news/modules/ModuleNews.php(206): Contao\FrontendTemplate->parse()
#10 system/modules/news/modules/ModuleNewsReader.php(113): Contao\ModuleNews->parseArticle(Object(Contao\Model\Collection))
#11 system/modules/rel-canonical/modules/ModuleNewsReaderRelCannonical.php(54): Contao\ModuleNewsReader->compile()
#12 system/modules/tags/modules/ModuleNewsReaderTags.php(36): Barkowsky\RelCanonical\ModuleNewsReader->compile()
#13 system/modules/core/modules/Module.php(287): Contao\ModuleNewsReaderTags->compile()
#14 system/modules/news/modules/ModuleNewsReader.php(83): Contao\Module->generate()
#15 system/modules/rel-canonical/modules/ModuleNewsReaderRelCannonical.php(30): Contao\ModuleNewsReader->generate()
#16 system/modules/core/elements/ContentModule.php(65): Barkowsky\RelCanonical\ModuleNewsReader->generate()
#17 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(484): Contao\ContentModule->generate()
#18 system/modules/core/modules/ModuleArticle.php(213): Contao\Controller::getContentElement(Object(Contao\ContentModel), 'main')
#19 system/modules/tags/modules/ModuleArticle.php(41): Contao\ModuleArticle->compile()
#20 system/modules/core/modules/Module.php(287): Aurealis\ModuleArticle->compile()
#21 system/modules/core/modules/ModuleArticle.php(67): Contao\Module->generate()
#22 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(417): Contao\ModuleArticle->generate(false)
#23 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(277): Contao\Controller::getArticle(Object(Contao\ArticleModel), false, false, 'main')
#24 system/modules/core/pages/PageRegular.php(133): Contao\Controller::getFrontendModule('0', 'main')
#25 system/modules/core/controllers/FrontendIndex.php(285): Contao\PageRegular->generate(Object(Contao\PageModel), true)
#26 index.php(20): Contao\FrontendIndex->run()
#27 {main}

Warning: file_exists() expects parameter 1 to be a valid path, string given in system/modules/core/library/Contao/File.php on line 468
#0 [internal function]: __error(2, 'file_exists() e...', '/var/www/html/w...', 468, Array)
#1 system/modules/core/library/Contao/File.php(468): file_exists('/var/www/html/w...')
#2 system/modules/core/library/Contao/Image.php(110): Contao\File->exists()
#3 system/modules/core/library/Contao/Image.php(896): Contao\Image->__construct(Object(Contao\File))
#4 system/modules/core/library/Contao/Image.php(961): Contao\Image::create('%E8%844m%91%24%...', Array)
#5 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(2005): Contao\Image::get('%E8%844m%91%24%...', 512, 512, 'box', NULL, false)
#6 templates/gabor/news_full_sk.html5(4): Contao\Controller->getImage('%E8%844m%91%24%...', 512, 512, 'box')
#7 system/modules/core/library/Contao/BaseTemplate.php(88): include('/var/www/html/w...')
#8 system/modules/core/library/Contao/Template.php(277): Contao\BaseTemplate->parse()
#9 system/modules/core/classes/FrontendTemplate.php(46): Contao\Template->parse()
#10 system/modules/news/modules/ModuleNews.php(206): Contao\FrontendTemplate->parse()
#11 system/modules/news/modules/ModuleNewsReader.php(113): Contao\ModuleNews->parseArticle(Object(Contao\Model\Collection))
#12 system/modules/rel-canonical/modules/ModuleNewsReaderRelCannonical.php(54): Contao\ModuleNewsReader->compile()
#13 system/modules/tags/modules/ModuleNewsReaderTags.php(36): Barkowsky\RelCanonical\ModuleNewsReader->compile()
#14 system/modules/core/modules/Module.php(287): Contao\ModuleNewsReaderTags->compile()
#15 system/modules/news/modules/ModuleNewsReader.php(83): Contao\Module->generate()
#16 system/modules/rel-canonical/modules/ModuleNewsReaderRelCannonical.php(30): Contao\ModuleNewsReader->generate()
#17 system/modules/core/elements/ContentModule.php(65): Barkowsky\RelCanonical\ModuleNewsReader->generate()
#18 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(484): Contao\ContentModule->generate()
#19 system/modules/core/modules/ModuleArticle.php(213): Contao\Controller::getContentElement(Object(Contao\ContentModel), 'main')
#20 system/modules/tags/modules/ModuleArticle.php(41): Contao\ModuleArticle->compile()
#21 system/modules/core/modules/Module.php(287): Aurealis\ModuleArticle->compile()
#22 system/modules/core/modules/ModuleArticle.php(67): Contao\Module->generate()
#23 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(417): Contao\ModuleArticle->generate(false)
#24 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(277): Contao\Controller::getArticle(Object(Contao\ArticleModel), false, false, 'main')
#25 system/modules/core/pages/PageRegular.php(133): Contao\Controller::getFrontendModule('0', 'main')
#26 system/modules/core/controllers/FrontendIndex.php(285): Contao\PageRegular->generate(Object(Contao\PageModel), true)
#27 index.php(20): Contao\FrontendIndex->run()
#28 {main}
Projekty, správy, udalosti

 


Gabor získal titul Bezpečný podnik

Bánovský výrobca obuvi získal od rezortu práce titul Bezpečný podnik

(09.12.2016; www.teraz.sk; Ekonomika, 11:38, s. -; TASR)

Certifikát potvrdzuje, že zamestnávateľ účinne zaviedol efektívny systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, protipožiarnej ochrany a systém ochrany životného prostredia.

Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavol Remiaš

Bánovce nad Bebravou 9. decembra (TASR)- Bánovskému výrobcovi obuvi, spoločnosti Gabor, udelilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR ocenenie Bezpečný podnik. Certifikát potvrdzuje, že zamestnávateľ účinne zaviedol efektívny systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, protipožiarnej ochrany a systém ochrany životného prostredia. Informovala TASR mediálna poradkyňa spoločnosti Adriana Bednárová.

"V Gabore je bezpečné pracovné prostredie pre zamestnancov i šetrný prístup k životnému prostrediu prirodzeným štandardom. Som rád, že v slovenskom závode máme tento štandard aj certifikovaný. Našou ambíciou je spĺňať certifikačné kritériá kontinuálne, aby sme mohli byť hrdými nositeľmi tohto osvedčenia aj v ďalších rokoch," povedal konateľ firmy Juraj Vodička.

Program Bezpečný podnik je nástroj na podporu zavádzania efektívneho systému riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a na zlepšovanie úrovne BOZP u zamestnávateľov v Slovenskej republike. "Ocenený subjekt predstavuje bezpečný podnik po všetkých stránkach. Nielen v zmysle zaistenia BOZP a bezpečnosti technických zariadení, ale tiež po stránke zaistenia zdravých podmienok na pracovisku, protipožiarnej bezpečnosti, dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a rozhodnutí správnych orgánov vo veciach životného prostredia," ozrejmila Bednárová.

http://www.teraz.sk/ekonomika/priemysel-banovsky-vyrobca-obuvi-zi/232764-clanok.html