Blízky
Menu

Projekty, správy, udalosti


Projekty, správy, udalosti

Gabor získal titul Bezpečný podnik

Certifikát potvrdzuje, že zamestnávateľ účinne zaviedol efektívny systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, protipožiarnej ochrany a systém ochrany životného prostredia.ier

Čítaj viac