Blízky
Menu

Tiráž

Gabor Shoes AG
Marienberger Straße 31
D-83024 Rosenheim
Nemecko

Telefón: +49 8031 801 -0
Fax: +49 8031 801 275
E-mail: info@gabor.de
Internet: www.gabor.de

Zástupca:
Achim Gabor – predseda predstavenstva/vedúci prevádzky a marketingu
Martin Hofmann – vedúci financií a riadenia
Michael Tackenberg – vedúci výroby a techniky
Dr. Dieter Schenk – predseda dozornej rady

Registrovaný súd: Amtsgericht Traunstein HRB 9155

DIČ: DE131177880

Copyright:
Návrh webovej stránky, texty, grafika a rozvrhnutie Copyright Gabor Shoes AG. Akékoľvek použitie materiálov alebo informácií, ktoré sú dostupné na tejto stránke, je bez predchádzajúceho písomného alebo elektronického súhlasu spoločnosti Gabor Shoes AG zakázané.

Upozornenie týkajúce sa záruky:
Napriek starostlivej kontrole obsahu neručíme za obsah externých odkazov. Za obsah stránok, na ktoré odkazy odkazujú, sú zodpovední ich prevádzkovatelia.

Osobné údaje: Prostredníctvom našich stránok nezhromažďujeme v žiadnom prípade osobné údaje (napr, mená, adresy, telefónne čísla alebo e-mailové adresy) okrem prípadu, keď sú nám tieto údaje dobrovoľne poskytnuté alebo sprístupnené alebo ak to dovoľujú relevantné predpisy upravujúce ochranu údajov.

Vyčleňovanie prostriedkov: 
Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, používame vo všeobecnosti na zodpovedanie vašich otázok, na spracovanie vašich objednávok alebo na zabezpečenie vášho prístupu k určitým informáciám alebo ponukám.

Vaše osobné údaje nikdy tretím stranám nepredáme ani ich iným spôsobom nespeňažíme.

Dizajn a programovanie:

BSS Brand Communication
Sachse Gerlach GmbH

Seewiesenstraße 2
D-74321 Bietigheim-Bissingen / Stuttgart

Telefon +49 7142 / 591-0
E-Mail: info@bss-brand.com
Internet: www.bss-brand.com