Blízky
Menu

Spoločenská zodpovednosť v Gabore

Sme presvedčení o tom, že podniky majú zodpovednosť za životné prostredie, ľudskú spoločnosť a zdravie. Ako globálne podnikajúca firma si našu zodpovednosť uvedomujeme a uplatňujeme ju na národnej i medzinárodnej úrovni.

CENA ZA TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ PRE GABOR

 „Focus Money“ už po druhý raz vypracovala štúdiu „S čistým svedomím“. Spotrebitelia v nej hodnotili 1.000 značiek z 55 odvetví resp. kategórii výrobkov.

Posudzovala sa ich ekonomická, ekologická a spoločenská zodpovednosť. V rámci reprezentatívneho prieskumu bolo oslovených 17.000 občanov.

Ekonomická zodpovednosť znamená, že podnik dokáže zabezpečiť hospodársky rast a pracovné miesta, a podieľať sa aj na financovaní spoločenských úloh.

Ekologická zodpovednosť znamená prevzatie zodpovednosti za životné prostredie.

Spoločenská zodpovednosť znamená, že podnik sa má angažovať pre ľudí, v oblasti spolužitia a pre verejné blaho.

Značka Gabor bola v rámci tejto štúdie v kategórii „Obuv“ vyznamenaná už dvakrát. Cena za trvalo udržateľný rozvoj „S čistým svedomím“ jej bola udelená v roku 2014 aj 2015.

Životné prostredie

Téma ochrany životného prostredia je zakotvená v našej spoločnosti už mnoho rokov. Naša …

Spoločnosť

Náš podnik je súčasťou spoločnosti. Profitujeme z inštitúcií a štruktúr, ktoré…

Zdravie

Pri výrobkoch z našej produkcie ide o profesionálne spracované vysokokvalitné materiály ...