Blízky
Menu

Spoločenská zodpovednosť v Gabore

Sme presvedčení o tom, že podniky majú zodpovednosť za životné prostredie, ľudskú spoločnosť a zdravie. Ako globálne podnikajúca firma si našu zodpovednosť uvedomujeme a uplatňujeme ju na národnej i medzinárodnej úrovni.

Životné prostredie

Téma ochrany životného prostredia je zakotvená v našej spoločnosti už mnoho rokov. Naša …

Spoločnosť

Náš podnik je súčasťou spoločnosti. Profitujeme z inštitúcií a štruktúr, ktoré…

Zdravie

Pri výrobkoch z našej produkcie ide o profesionálne spracované vysokokvalitné materiály ...