Blízky
Menu

Zdravie

Pri produktoch z našej výroby ide o odborne spracované topánky vyrobené z vysokokvalitných materiálov, ktoré sa vyrábajú v súlade s platnými technickými pravidlami našich kvalifikovaných zamestnancov. Pri výrobe, prípadne spracovaní týchto výrobkov, sú dodržiavané všetky platné právne nariadenia. Naše vlastné nariadenia často presahujú zákonom stanovené rozmery.

CADS

Firma Gabor je spoluzakladateľom CADS a tým priekupníkom v tejto oblasti. Technické predstavenstvo firmy Gabor je súčasne aj predstavenstvom CADS.

Iniciatíva na elimináciu jedovatých látok v koži a kožených výrobkoch si stavila za cieľ poskytnúť výrobcom a dodávateľom potrebné informácie o eliminácii nebezpečných látok pri výrobe obuvi a koženého tovaru.

Zákony a normy

Pri nami vyrábaných produktoch ide o profesionálne spracované topánky vyrobené z vysokokvalitných materiálov,ktoré sa vyrábajú v súlade s platnými technickými pravidlami našich kvalifikovaných zamestnancov. Pri výrobe, prípadne spracovaní týchto výrobkov, sa dodržiavajú všetky platné právne nariadenia.

Dodržiavajú sa najmä:

  • Európska smernica 1976/769/EWG upravujúca obmedzenia pre zavedenie a používanie určitých nebezpečných látok a prípravkov (v Nemecku nariadenie o zákaze chemikálií)
  • Nariadenie týkajúce sa tovarov dennej spotreby a v nich definovaných hraničných hodnôt a požiadaviek v súvislosti s označovaním
  • Spolkový zákon o imisiách
  • Nariadenie zakazujúce FCKW-halón
  • Nariadenie týkajúce sa obalov
  • Dodržiavanie odporúčaní BfR (Spolkový inštitút pre vyhodnotenie rizika)

Už pri výbere materiálov a komponentov podstupujú tieto rozsiahle testy a skúšky. To umožňuje systematické zabezpečenie kvality a dodržiavanie dovolených hraničných hodnôt. Podľa našich vlastných noriem sa hraničné hodnoty spravidla prekračujú ešte viac. Preto firma Gabor spolupracuje aj s externými skúšobnými laboratóriami z Nemecka a švajčiarska, ako napríklad skúšobný a výskumný ústav v meste Pirmasens, TÜV Porýnie alebo STR AG vo Švajčiarsku. Všetky výsledky sa zdokumentujú a archivujú v databáze.

MONITOROVANIE ŠKODLIVÝCH LÁTOK

V spoločnosti Gabor riadi ucelené monitorovanie škodlivých látok jeden písomne zdokumentovaný proces. Obsahuje tiež systematické vyhodnotenie našich dodávateľov, ako aj detailný priebeh fyzikálnych a chemických skúšok.

Tieto skúšky sa uskutočňujú pred, počas a po výrobe. Netestuje sa koža, ale aj ostatné materiály a dekorácie, ktoré sa používajú pri výrobe našich topánok. Proces sa vzťahuje na hotové topánky, sáry a licencované výrobky.

Predchádzanie alergiám

Vlastné normy spoločnosti Gabor presahujú zákonom stanovené normy. Tak napríklad pri predchádzaní alergiám používame výhradne materiály bez obsahu niklu, hoci ich použitie v častiach, ktoré nie sú v priamom kontakte s kožou, je zákonom povolené.

Materiál bez obsahu niklu je väčšinou drahší ako výrobky, ktoré nikel obsahujú. To pre firmu Gabor znamená ročne vynaložiť o niekoľko stotisíc eur viac na výdavkoch. No zdravie našich zákazníkov je hodné zlata.