Blízky
Menu

Ochrana osobných údajov

V spoločnosti Gabor spol. s r.o rešpektujeme Vaše súkromie a preto   k  ochrane vašich osobných údajov pristupujeme zodpovedne a preto sa usilujeme  zabezpečiť Vaše právo na informácie.  Ako zákonný predpoklad slúži predovšetkým EÚ Nariadenie č. 2016/679 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov  a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov .

Vaše osobné údaje budú uchovávané u nás a vo forme, ktorá nám umožní Vašu identifikáciu nie dlhšie, ako je nevyhnutné na účely, na ktoré sú osobné údaje získavané a legitímne spracúvané. Znamená to, že budeme uchovávať a spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ Vám budeme poskytovať služby a takisto ich budeme ďalej uchovávať tak dlho, ako to bude potrebné na urovnanie akýchkoľvek prípadných sporov, ktoré môžu byť následne vyvolané, alebo pokiaľ zákon nestanovuje inak. Potom budeme Vaše osobné údaje vymazávať  alebo ich anonymizovať tak, aby ich nebolo možné použiť na Vašu identifikáciu. Vymažeme všetky informácie, ktoré sa podľa nášho rozumného posúdenia zdajú byť nepresné alebo neaktuálne z dôvodu času, ktorý uplynul od ich získania alebo z dôvodu akýchkoľvek ďalších informácií, ktoré máme k dispozícii. Ak o to požiadate písomne alebo prostredníctvom mailovej komunikácie , bez zbytočného odkladu vymažeme alebo anonymizujeme Vaše osobné údaje, pokiaľ nemáme platný právny dôvod na uchovávanie Vašich osobných údajov.

Ak Vaše údaje zdieľame s našimi zmluvnými partnermi vo vašom záujme, výslovne o tom budeme informovať. Externí poskytovatelia služieb, ktorí spracovávajú údaje v našom mene, sú zmluvne viazaní a pravidelne ich kontrolujeme. Osobné údaje zhromažďujeme a uchovávame iba v takej miere, v akej je to potrebné pre túto spoluprácu s vami.

 Snažíme sa zabezpečiť, aby sme chránili Vaše osobné údaje, aby ste boli informovaní o tom, ako spracúvame Vaše osobné údaje a dodržiavali platné predpisy na ochranu údajov. V prípade, že nie ste spokojní so spracúvaním a ochranou Vašich osobných údajov alebo s informáciami, ktoré ste od nás dostali, žiadame Vás, aby ste nás informovali, aby sme sa zlepšili. Neváhajte a kontaktujte nás.  Kontaktovať  nás môžete  prostredníctvom mailu gdpr@gabor.sk.

Poskytnite nám tiež relevantné informácie, aby sme vybavili Vašu žiadosť, vrátane celého mena a e-mailovej adresy, aby sme Vás mohli identifikovať. Na Vašu žiadosť odpovieme bez zbytočného odkladu.

Vaše komentáre a pripomienky sú vždy vítané.

Kontakt  pre ochranu osobných údajov:

Email: gdpr@gabor.sk 

Poštová adresa:
GDPR
GABOR spol. s r.o.
J. Gabora 1
957 01 Bánovce nad Bebravou


Data Protection at Gabor

Responsibility as provided for under German data protection legislation lies with:

Gabor Shoes AG
Marienberger Straße 31
D-83024 Rosenheim

Principle

We take the protection of your personal data very seriously and treat your personal data in confidence, in accordance with the statutory provisions of data protection and with this Privacy Policy.

Personal data

Your personal data are stored only with your written consent. If we share your data with our contractual partners in your interest, we will notify you expressly to this effect. External service providers that process data on our behalf are contractually bound under the Bundesdatenschutzgesetz [German Federal Data Protection Act], and we scrutinise them regularly. We gather and store personal data only insofar as required for this co-operation with you.

Gabor Web pages

Cookies are used on the Gabor Web pages for the purpose of making our services more user-friendly, more effective and more secure.
A cookie is a very small data file placed on your PC and stored by your browser. Its function is to record the user’s behaviour on the Website, so that a cumulated user profile can be created from the sum of the information. We receive no personal information via cookies.

The Newsletter or competitions

If you wish to subscribe to the Newsletter or enter competitions, we require an e-mail address from you. You can unsubscribe from the Newsletter at any time free of charge using the link indicated in the Newsletter and ask for the e-mail address to be deleted.

Objection/Right to information

Should you have questions, suggestions and/or criticism regarding data protection at Gabor, please contact our Data Protection Officer at  datenschutz@gabor.de

The use of Google Maps

This Website uses Google Maps API to present geographical information visually. When Google Maps is used, Google also collects, processes and uses data on the use of the Maps functions by visitors to the Web pages. For more information on Google’s data processing you can refer to Google’s privacy policy: http://www.google.com/privacypolicy.html. There you can also change your settings in the Data Protection Center to manage and protect your data.

You can find more guidance on managing your own data in relation to Google products on the Website operated by Google http://www.dataliberation.org/.

Statistical information

To keep our Website right up to date in terms of function and content, general information that is not person-specific (e.g. number of visits, pages accessed, average duration of visit, Internet browser used, etc.) is automatically gathered (irrespective of a registration).  

The use of Google Analytics

This Website uses Google Analytics, a Web analysis service of Google Inc. (“Google”). Google Analytics uses “cookies”, text files stored on your computer enabling your use of the Website to be analysed. The information produced by the cookie on your use of this Website is usually transmitted to a Google server in the USA, where it is stored. However, because the IP anonymisation is activated on these Web pages, Google abbreviates your IP address beforehand in member states of the European Union or in other signatories to the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases is the full IP address sent to a Google server in the USA and abbreviated there. Google will use this information on behalf of the operator of this Website to evaluate your use of the Website for the purpose of compiling reports on the Website activities and rendering further services for the Website operator related with the use of the Website and the Internet. The IP address sent from your browser under Google Analytics is not combined with other data by Google. You can prevent the cookies being stored by setting your browser software accordingly; we wish to point out, however, that by doing so it is possible you will not be able to use all this Website’s functions to the full. In addition, you can prevent the data produced by the cookie relating to your use of the Website (incl. your IP address) being collected and processed by Google, by downloading and installing the browser plugin available from the following link:

Link: Browser add-on to deactivate Google Analytics

Should no corresponding plugin be available for your browser, you can also deactivate the collection of these data for this Website by clicking on the following link. This installs an opt-out cookie on your device which prevents Google Analytics gathering data for this Website and for this browser in future, as long as the cookie remains installed in your browser.

Deactivate data collection by Google Analytics.