Blízky
Menu

Najlepšia koža

Z lásky ku koži

Vediete život stále na cestách, ste neustále v zahraničí, zriedka strávite niekoľko nocí za sebou na jednom mieste – a od rána do večera sa zaoberáte tým najdôležitejším materiálom na výrobu topánok: Preberači koží firmy Gabor. Gerhard Olsacher je jedným z nich. Prečo aj po 26 rokoch stále miluje túto prácu? Jeho odpoveď je jasná: „Koža je moja vášeň."

Zodpovednosť za najvyššiu kvalitu

V garbiarni testuje Gerhard Olsacher každú jednu kožušinu pred tým, ako ju odošle do firmy Gabor. Iba ak je zaručená kvalita, odštikne preberač koží kožušinu pomocou špeciálnych klieští. „Keď sa odštikne, môže sa odoslať do firmy Gabor,“ vysvetľuje. Koža na svetovom trhu je drahá. Olsacher rozhoduje o miliónoch. Či robí svoju prácu dobre? To vie skúsený preberač koží posúdiť, ak zo skladu prijatého tovaru alebo z výroby neprichádza žiadna kritika. Tam sa akceptuje a spracuje iba koža tej najvyššej kvality. Najvyššie nároky sa kladú na optické, technické a mechanické vlastnosti kože – veď napokon, zákazníci očakávajú od firmy Gabor topánky tej najvyššej kvality. Gabor momentálne nakupuje 65 rôznych typov kože – a keďže jeden druh kože sa spracuje vo viacerých farbách, je možné odlíšiť spolu približne 300 „Výrobkov z kože“. Gerhard Olsacher ich pozná všetky.

Zmysel pre módu

Odštiknúť alebo nie? Preberač koží používa pri rozhodovaní prísny zoznam firmy Gabor. Obsahuje okrem iného kritériá pre pevnosť, veľkosť kožušiny, farbu, vzhľad, jemnosť a ohmat, ako aj rôzne technické hodnotenia. Firma Gabor vyžaduje pri všetkých kožiach vysoký stupeň zhody a jednoty. Aj keď momentálne sa spracováva približne 70 percent kože v móde na štýl Used (angl. obnosený) alebo s pokrčeným vzhľadom. Čiže veľmi individuálne typy kože, ktoré samy osebe nie sú jednotné.

Olsacher musí rozhodnúť, či módna koža ešte zodpovedá prísnym štandardom firmy Gabor a či sa hodí do kolekcie. Od neho sa preto vyžaduje, aby mal dobrý cit pre módu. Za kožou musí vidieť už samotnú topánku. Koža, ktorá sa nehodí na jeden typ topánky, sa môže hodiť na iný. V garbiarni je Gerhard Olsacher mužom činu, ktorý rozhoduje o všetkom. Preto potrebuje v pravom zmysle slova jemnocit. „Koža musí mať ten typický kožený pohmat. Musím sa jej dotknúť a zamilovať sa,“ vysvetľuje Olsacher.

Druhým povolaním diplomat.

Práca preberača koží by mala byť jednoduchá, keďže musí iba povedať „Áno“ alebo „Nie“. No firma Gabor je odkázaná na to, aby koža bola nielen kvalitná a jednotná, ale aby bolo k dispozícii jej dostatočné množstvo. Garbiari však nemôžu vždy dodať požadované množstvo. Váš argument: „Koža je prírodný produkt.“ „Koža je prírodný produkt.“ Navyše, talianski výrobcovia topánok – väčšinu kože nakupuje firma Gabor v talianskom centre garbiarstva v okolí Verony, Pisy/Florencia a Neapola/Salofra – sú náchylnejší na odlišnosti ako firma Gabor. Tu vidíte unikátny charakter ako módny. Olsacher vysvetľuje pozíciu firmy Gabor a radí garbiarom. Je tiež diplomatom a radcom. „Talianski garbiari majú svoju hrdosť,“ to vie zo skúseností. Olsacher musí svoju kritiku pri kožiach predviesť s veľkým jemnocitom.

Spolu s garbiarmi premýšľa, či a ako tovar ohodnotiť a čo sa v budúcnosti môže zlepšiť. „Pripravím návrh,“ vysvetľuje Olsacher. Pretože zodpovednosť leží na ňom. Keď je Olsacher vždy úspešný s opravnými návrhmi, prelomia sa ľady a vybuduje sa dodatočná dôvera. V „najhoršom prípade“ by nová výroba so sebou priniesla trojtýždňové meškanie. Keďže garbiari vyrábajú do zásob. Od objednávky až po dodanie prejde bežne jeden mesiac. „Tri týždne sú absolútne minimum,“ hovorí Olsacher.

Vždy na mieste

Svoje odborné vedomosti získal Olsacher na renomovanej škole garbiarstva v meste Reutlingen a počas odborného vzdelávania vo firme Gabor na príjme tovaru, pri triedení koží, pri zastrihávaní a vo výrobe. Jeho vzdelanie ho relatívne dobre pripravilo na komunikáciu s rôznymi ľuďmi a stret s kultúrami. „Vtedy som mal šťastie, že bol nablízku jeden skúsenejší kolega.“ Až po niekoľkých rokoch pracovných skúseností je preberač koží naozaj dobrý. Dnes sám Gerhard Olsacher pomáha mladému kolegovi. „Jeho skúsenosti a cit pre kožu sú hodné zlata,“ potvrdzuje vedúci nákupu Andreas Bobbert.

Der Weg zum Lederübernehmer

Sein Fachwissen erwarb Olsacher an der renommierten Gerberschule Reutlingen und in der betrieblichen Ausbildung bei Gabor im Wareneingang, in der Ledersortierung, im Zuschnitt und in der Produktion. Auf den Umgang mit den verschiedenen Menschen und Kulturen etwa hat ihn seine Ausbildung nur bedingt vorbereiten können. "Damals war ich froh, einen erfahrenen Kollegen an der Seite zu haben." Erst nach mehreren Jahren Berufserfahrung gilt ein Lederübernehmer als richtig gut. Heute nimmt Gerhard Olsacher selbst einen jungen Kollegen ein wenig an die Hand. "Seine Erfahrung und sein Ledergefühl sind Gold wert", bekräftigt Einkaufsleiter Andreas Bobbert.

Stvorený na cestovanie

„Človek musí byť stvorený na cestovanie,“ hovorí Gerhard Olsacher, ktorý ovláda angličtinu a taliančinu, ďalší predpoklad pre jeho povolanie – najradšej trávi noc Olsacher v hoteloch, na ktoré sa môže spoľahnúť. Pre ženatého otca rodiny nie je vždy jednoduché byť neustále na cestách. Väčšinou cestuje po Taliansku. Taliani majú v súčasnosti kožu požadovanej kvality rovno pred nosom.