Zavřít
Menu

Tiráž

Gabor Shoes AG

Marienberger Straße 31
Německo-83024 Rosenheim
Německo

Telefon: +49 8031 801 -0
Fax: +49 8031 801 275
E-mail: info@gabor.de
Internet: www.gabor.de

Zastoupena:

Achimem Gaborem – předseda představenstva/člen představenstva odbyt a marketing
Martinem Hofmannem – člen představenstva finance a administrativa
Michaelem Tackenbergem – člen představenstva výroba a technika
Dr. Dieter Schenk – předseda představenstva

Rejstříkový soud:

Obvodní soud Traunstein strana obchodního rejstříku HRB 9155

DIČ:

DE131177880

Autorské právo:

Design webových stránek, texty, grafické prvky a layout jsou chráněny autorským právem společnosti Gabor Shoes AG. Jakékoliv využívání materiálů resp. informací, které jsou k dispozici na této internetové stránce, je zakázáno; není tomu tak pouze v případech, kdy společnost Gabor Shoes AG s tímto využíváním předem písemně či elektronickou cestou souhlasila.

Poznámka k ručení:

Navzdory pečlivé obsahové kontrole nepřebíráme žádnou záruku za obsah externích odkazů. Za obsah těchto stránek je odpovědný výhradně jejich provozovatel.

Osobní údaje:

Na našich webových stránkách nearchivujeme žádné osobní údaje (např. jména, adresy, telefonní čísla či e-mailové adresy), kromě případů, kdy nám tato data dáte dobrovolně k dispozici po vašem souhlasu, nebo kdy to umožňují příslušné právní předpisy o ochraně dat.

Stanovení účelu

Osobní údaje, které jste nám poskytnuli, používáme obecně, na zodpovězení vašich dotazů, na zpracování vašich objednávek, nebo abychom vám poskytli přístup k určitým informacím nebo nabídkám.

Vaše osobní data nebudeme ani prodávat třetím osobám, ani je jinak obchodně využívat.