Zavřít
Menu

Ochrana údajů u společnosti Gabor

Zásady

Bereme ochranu vašich osobních údajů velice vážně a zacházíme s vašimi osobními údaji jako s důvěrnými informacemi, v souladu se zákonnými předpisy na ochranu osobních údajů a s prohlášením o ochraně dat.

Osobní údaje

Vaše osobní údaje budou uloženy pouze s vašim písemným souhlasem. Pokud budeme ve vašem zájmu předávat vaše data našim smluvním partnerům, výslovně vás na tuto skutečnost upozorníme. Externí poskytovatelé služeb, kteří pro nás na zakázku data zpracovávají, jsou na základě spolkového zákona o ochraně dat, smluvně zavázáni a pravidelně je prověřujeme. Získáváme a ukládáme osobní data pouze tehdy, je-li to nutné pro spolupráci s vámi.

Internetové stránky Gabor

Na internetových stránkách Gabor se používají cookies. Ty slouží k tomu, aby byla naše nabídka atraktivnější pro uživatele, efektivnější a bezpečnější. Cookie je velice malý soubor, který se nachází na vašem počítači a je uložen vašim prohlížečem. Má za úkol, zaprotokolovat chování uživatele na internetových stránkách, aby bylo možné se souhrnu informací vytvořit kumulovaný uživatelský profil. Pomocí cookies nezískáváme žádné osobní informace.

Buletin nebo výherní hry

Chcete-li odebírat buletin nebo se zúčastnit výherní hry, potřebujeme od vás e-mailovou adresu. Odebírání buletinu můžete kdykoliv zdarma pomocí odkazu v buletinu zrušit a zažádat o vymazání e-mailové adresy.

Nesouhlas/právo na poskytnutí informací

Budete-li mít ve spojení s ochranou dat u Gaboru nějaké otázky, podněty a/nebo kritické připomínky, obraťte se prosím na osobu odpovědnou za ochranu dat. datenschutz@gabor.de