Zavřít
Menu

Ta nejlepší kůže

Z lásky ke kůži

Jste neustále na cestách, cestujete většinou do zahraničí a málokdy strávíte více nocí na jednom místě - a od rána do večera se zabýváte tím nejdůležitějším materiálem na výrobu bot: Jste zaměstnancem, který přebírá kůži pro společnost Gabor. Jedním z těchto pracovníků je i Gerhard Olsacher. Proč má i po 26 letech tak rád svoje povolání i přes jeho náročnost ? Odpověď je zcela jasná:"Kůže je mojí vášní."

Odpovědnost za tu nejvyšší kvalitu

Gerhard Olsacher prověřuje v koželužnách přímo na místě každou jednotlivou kůži ještě před tím, než je zaslána do společnosti Gabor. Když je kůže v pořádku, tak ji procvakne speciálními kleštěmi. "Po odštípnutí se může kůže poslat přímo do Gaboru", říká Olsacher. Kůže je na celosvětovém trhu velice drahé zboží. Olsacher tak rozhoduje o miliónových hodnotách. Zda dělá svoji práci dobře? To pozná tento zkušený pracovník v případě, kdy ze vstupního skladu zboží nebo z výroby nepřicházejí žádné reklamace. Zde se přijímá a zpracovává pouze ta nejlepší kvalita. Na optické, technické a mechanické vlastnosti kůže se kladou ty nejvyšší požadavky - nakonec zákazníci od Gaboru očekávají ty nejkvalitnější boty. V současné době nakupuje Gabor 65 různých druhů kůže.  A protože se jeden druh kůže zpracovává ve více barvách, rozlišuje Gabor celkem 300 "druhů kůže". Gerhard Olsacher je zná všechny.

Cit pro módu

Procvaknuto nebo ne? Při rozhodování pomáhá tomuto pracovníkovi, který provádí přebírání kůže, kontrolní seznam od společnosti Gabor.  Ten obsahuje kromě jiného i kritéria jako jsou tloušťka, velikost kůže, barva, vzhled, měkkost a pohmat, jakož i další technické hodnoty. Gabor vyžaduje u všech kůží vysoký stupeň homogenity a stejnorodosti. V současné době se zpracovává asi ze 70 procent módní kůže - jako jsou used styl (anglicky to znamená použitý) nebo vzhled sražené kůže.Jsou to tedy velice individuální druhy kůže, které samozřejmě nejsou stejné. Olsacher musí rozhodnout, zda tyto módní kůže ještě splňují přísné normy společnosti Gabor, a zda se hodí do dané kolekce. Očekává se od něj tedy velice dobrý cit pro módu. Musí v každé kůži vidět již ušitou botu. Tak může být kůže, která není vhodná pro určitou botu, tím správným materiálem pro botu jinou. V koželužně je Gerhard Olsacher mužem přímo na místě, který rozhoduje pouze sám. Proto potřebuje dobrý cit v konečkách prstů, v pravém smyslu tohoto slova. "Kůže musí mít typický povrch na pohmat. Musím to prostě cítit a musí se mi prostě moc líbit", říká k tomu Olsacher.

 

Druhým povoláním diplomat

Člověk provádějící přebírání kůží by měl jednoduché povolání, kdyby musel říkat pouze "Ano" nebo "Ne". Ale společnost Gabor potřebuje dodávky kůže nejen v požadované kvalitě a stejnorodosti, ale také v požadovaném množství. Koželuhové však nemohou pokaždé požadovanou kvalitu dodat. Jejich argument zní:"Kůže je přírodní produkt." Dalším prvkem je skutečnost, že italští výrobci kůže (většinu kůže nakupuje dnes Gabor v italských koželužnách v oblasti Verony, Pisy/Florencie a Neapole/Salofry) mají pro odchylky větší pochopení než společnost Gabor. Pro ně je jedinečnost každého kusu módní záležitostí. Olsacher vysvětluje způsob uvažování společnosti Gabor a také koželuhům radí. Je také diplomatem a konzultantem. Ze zkušenosti ví, že italští koželuhové mají svoji hrdost. Olsacher musí tedy kritiku kůže pronášet velice citlivě. Společně s koželuhy promýšlí, zda a jak je možné zboží hájit, a co je možné udělat do budoucna lépe. "Předložím jim návrh", říká Olsacher. Odpovědnost mají nakonec sami koželuhové. Pokud je však Olsacher se svým návrhem na zlepšení úspěšný, jsou ledy prolomeny a je nastolena vzájemná důvěra. V "nejhorším případě", kdy je třeba zboží vyrobit znovu, to znamená zpoždění třech týdnů. Koželuhové nevyrábějí na sklad. Od objednání do okamžiku dodání uběhne většinou jeden měsíc. "Tří týdny je absolutní minimum", říká k tomu Olsacher.

Vždy na místě

Nejméně jednou týdně navštěvuje zaměstnanec provádějící přebírání kůží své italské koželuhy. Předpokladem efektivní spolupráce je pravidelný kontakt. Obzvláště intenzivní je spolupráce s centrálním nákupem kůží v období vzorkování. Většinou se vyrobí malé množství v sériových podmínkách předem. K tomu poskytuje tento pracovník detailní zpětnou vazbu a v nejlepším případě řekne:"Perfektní!"

Cesta k tomuto zaměstnání

Své odborné znalosti získal Olsacher na renomované škole pro koželuhy v Reutlingenu a v dalším profesním vzdělávání u společnosti Gabor na vstupu zboží, u třídění kůží, v oblasti nástřihů a ve výrobě. Toto vzdělání ho však připravilo na jednání s nejrůznějšími lidmi a kulturami pouze částečně. "Proto jsem byl velice rád, že je se mnou zkušený kolega." Pracovník provádějící přebírání kůží je považován za zkušeného odborníka až po několika letech. Dnes Gerhard Olsacher radí sám mladším kolegům. Jak k tomu říká vedoucí nákupu Andreas Bobbert:"Jeho zkušenosti a cit pro kůži se vyvažují zlatem."

Narozen pro cestování

Člověka musí cestování bavit, hovoří Gerhard Olsacher (mluvící anglicky a italsky) o dalším předpokladu pro svoje povolání.  Olsacher nocuje nejraději v osvědčených hotelech. Pro ženatého otce od rodiny to samozřejmě není vždy snadné, být stále pryč. Nejčastěji cestuje po Itálii. A Italové mají při současných požadavcích na kvalitu kůže skutečný náskok.